Banner KnowBizz
Dienstverlening

De dienstverlening van KnowBizz concentreert zich op de interactie tussen mensen, kennis, informatie, processen en IT-systemen

  • Scan naar knelpunten in uw kennis- en informatiehuishouding, met presentatie van mogelijke oplossingsrichtingen. Begeleiding bij het uitwerken en implementeren van de gekozen oplossing.
  • Verbeteren van de uniformiteit en transparantie van beslissingen in uw organisatie door het stroomlijnen van de gebruikte kennis en informatie
  • Expertise scan bij vertrek, pensionering of overbelasting van een expert, met plan van aanpak voor het overdragen of borgen van de kennis die verloren dreigt te gaan.
  • Begeleiden van uw organisatie bij het invoeren of verbeteren van Business Rule Management
  • Begeleiding van uw medewerkers bij het opstellen van goede kennismodellen met behulp van business rules, desicion tables, desicion trees e.d
  • Achterhalen en beschrijven van best practices voor uw organisatie
  • Begeleiden van uw organisatie bij het verbeteren van kennisdeling door professionals
  • Uitvoeren van business analyse, kennisanalyse, informatieanalyse, procesanalyse en requirementsanalyse
  • Opstellen en valideren van use cases, procesmodellen en functioneel ontwerp ten behoeve van gebruik door medewerkers, geautomatiseerde systemen en inter(intra)nettoepassingen.
Doolhof met vraagteken in centrum
KnowBizz adviseert en begeleidt organisaties bij het managen van hun bedrijfskennis en informatie. Meer weten? Neem vrijblijvend contact op via 0646633065 of reageer via e-mail: info@KnowBizz.nl
Maak kennis met KnowBizz